เอกอัครราชทูตอิสราเอล เยือน มข.

เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย เยือน มข.

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยภายหลังต้อนรับ H.E. Ms. Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากร ตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การแพทย์ เภสัชกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคต ว่า มข.มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศอิสราเอล

มีความร่วมมือโครงการวิจัยที่พัฒนาร่วมกันเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะความร่วมมือร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ อาทิ Thai–Israel Techno-Demonstration unit for irrigating high-value crops และ the Agricultural Demonstration Farm หรือแปลงทดลองสาธิตทางการเกษตร ซึ่งนำไปสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง มข.และอิสราเอล ตั้งแต่ปี 2545

รศ.นพ.ชาญชัยกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มข.ยังมีกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ ร่วมกับอิสราเอล เช่น ปี 2558 อดีตเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย มีโอกาสเยือน มข.เนื่องในพิธีเปิด “Small Irrigation International Training Course” เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทย

เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย เยือน มข.

และเมื่อปี 2563 อดีตเอกอัครราชทูตฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโรงเรือนสำหรับปลูกพืชพร้อมระบบน้ำ โครงการร่วมมือกับ MASHAV, Israel’s Agency for International Development Cooperation – ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของอิสราเอล เพื่อสนับสนุน การพัฒนาและแก้ปัญหา เรื่องการจำกัดการใช้น้ำสะอาดในครัวเรือน และการใช้น้ำในกิจกรรมเกษตร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ถ่ายทอด ศึกษาแก่คณะเกษตรศาสตร์ และภูมิภาคอีสาน การพบปะครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต

H.E. Ms. Orna Sagiv กล่าวว่า มข.เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ โดยเฉพาะโครงการ “KKU Smart City & Smart Farm” ที่มีการบริหารจัดการระบบต่างๆ ให้ผู้คน และสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย ตอบโจทย์ยุคสมัยในปัจจุบัน นอกจากนี้ อิสราเอล ยังมีชื่อเสียงด้าน water management หรือระบบการจัดการน้ำ ดังนั้น สถานทูตฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะจัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำ ให้แก่นักศึกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ epoqnet.com

Releated